tabakswittevlieg plantextracten

Nog geen uitsluitsel over de werkzaamheid van plantextracten tegen tabakswittevlieg B. tabaci

In de winter van 2024 werd op VIRTIGATION partner Proefcentrum Hoogstraten een proef uitgevoerd, waarbij bespuitingen met plantextracten werden toegepast om tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) te beheersen. Rani Mertens van het Proefcentrum Hoogstraten rapporteert. 

Tabakswittevlieg resistenter en lastiger te bestrijden

Deze wittevlieg (Bemisia tabaci) is heeft een snellere populatieontwikkeling en is resistenter tegen gewasbeschermingsmiddelen dan de verwante kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) en is dus lastiger te bestrijden.

Het testen van twee plantextracten in veldproeven

In een belichte tomatenteelt met plantdatum 17/10/2023 werd begin januari 2024 een beginnende infectie met tabakswittevlieg aangetroffen. Een eerste bespuiting met twee verschillende plantextracten, Closer als chemische controle en Oikos als biologische controle werd uitgevoerd op 2/01/2024 en één week later werden deze bespuitingen nog eens herhaald.

tabakswittevlieg werkzaamheid
Tabakswittevlieg in een belichte tomatenteelt © 2024 Rani Mertens, Proefcentrum Hoogstraten

Op dit moment geen uitsluitsel bij resultaten

Zowel adulten als larven van de tabakswittevlieg werden gemonitord maar geen significante verschillen werden waargenomen. In laboproeven maar ook in veldproeven op andere locaties werden wel veelbelovende resultaten geboekt met deze plantextracten. Om na te gaan wat aan de basis ligt van dit verschillend resultaat zal de stam van de natuurlijk aanwezige tabakswittevlieg geïdentificeerd worden. In een vervolgproef zullen de bespuitingen met plantextracten langer herhaald worden om na te gaan of dit wel een effect kan hebben op de populatie tabakswittevlieg.